Lipsanen & Ruso

Vainajille palvelusetelit hautausta varten

Suomen evankelis-luterilainen ja ortodoksinen kirkko saavat osuuden yhteisöveron tuotosta korvauksena yhteiskunnallisista tehtävistään, kuten hautaustoimen järjestämisestä. Pidän sinänsä perusteltuna, että hautaustoimeen käytetään verovaroja. On kuitenkin syytä tarkastella sitä, onko yhteisövero paras mahdollinen tapa järjestää tämän korvauksen maksaminen.

Jos yhteisöveron kirkoille menevä osuus ohjattaisiin kunnille, voisivat kunnat vastaavasti kustantaa hautaustoimen palveluseteleiden avulla. Palveluseteleillä hautapaikan voisi sitten ostaa palvelua tarjoavalta taholta. Perikunnalta laskutettaisiin se, mihin palveluseteli ei riittäisi.

Vainaja voisi määrätä setelin kohdentamisesta testamentissaan tai hankkimalla hautapaikan etukäteen. Jos vainaja ei olisi ilmaissut tahtoaan, kysyttäisiin omaisilta, minkä hautauspalveluja tarjoavan toimijan hautausmaalle vainaja sijoitetaan. Jos tämäkään ei tuottaisi ratkaisua, katsottaisiin onko vainaja ollut kuollessaan jonkin hautaustointa harjoittavan tahon, kuten seurakunnan, jäsen. Jos vieläkään ei tärppäisi, niin sitten kunta voisi ostaa hautauksen parhaaksi katsomaltaan taholta.

Valtaosa vainajista haudattaisiin todennäköisesti jatkossakin siunattuun maahan – kuuluuhan huikea enemmistö suomalaisista johonkin kristilliseen kirkkoon. Luterilaisen kirkon erityisasema kuitenkin poistuisi, kun mikä tahansa riittävän vakavarainen yhteisö voisi perustaa hautausmaita ja kilpailla palveluseteleistä seurakuntien kanssa samoin ehdoin.

Jos kirkolta poistetaan erityisoikeudet hautaustoimen järjestämisessä, on tietysti poistettava myös erityisvelvollisuudet. Nykyisinhän seurakunnat ovat velvollisia ylläpitämään myös tunnustuksettomia hautausalueita. Sellaisiin velvollisuuksiin ei palvelusetelimallissa olisi tietenkään mitään syytä, koska tunnustuksetonta hautausmaata kaipaavat voisivat perustaa sellaisen itse.

Palvelusetelimallin voisi laajentaa myös avioliittoon vihkimisiin. Nykyäänhän tilanne on epäreilu kirkon jäseniä kohtaan, koska he maksavat kirkolliset vihkimiset kirkollisveroista. Siviilivihkimiset taas maksetaan yleisistä verovaroista, joiden maksamiseen osallistuvat niin kirkon jäsenet kuin muutkin. Kirkkoon kuuluvat joutuvat siis maksamaan vihkimisistä kahta eri kautta.

Vihkimiseenkin voitaisiin myöntää palveluseteli, jonka suuruus vastaisi jotakuinkin maistraatissa virka-aikaan tapahtuvan vihkimisen kustannuksia. Vihkimispalveluja tarjoavat tahot voisivat sitten joko myydä laajempaa palvelua halukkaille tai sitten tarjota niitä jäsenetuna jäsenilleen, kuten seurakunnat tekevät.

Asiaan liittyy myös aikaisempi ehdotukseni vihkimisoikeuksien laajentamisesta muillekin halukkaille tahoille kuin seurakunnille ja viranomaisille.

Avioliittoon vihkimisissä kyse on toki varsin pienistä summista, mutta koska periaatteelliset seikat vaikuttavat olevan niin tärkeitä kirkonvastaisille toimijoille, niin pidetään niistä sitten kiinni toisinkin päin. Hautaustoimessa puhutaan kuitenkin jo varsin merkittävän suuruisista rahavirroista.

Keskustelu

Yhteensä 10 kommenttia ja/tai paluuviitettä kirjoitukseen “Vainajille palvelusetelit hautausta varten”

 1. juge 5.1.2011 klo 5:37:

  eli jos oikein ymmärsin niin kannanotto kirjoituksessa on se että ateistien pitäisi pystyttää omat hautausmaansa?

  Tätähän uskonnottomat ajoivat viitisen vuotta sitten hautaustoimilain uudistuksen yhteydessä mutta hävisivät kirkon lobbaukselle. Kirkko on itse vaatinut, että sillä on monopoli hautaustoimessa. Jos se ei olekaan seurakuntalaisten tahto niin voivoi, äänestäkää paremmat lobbarit seuraavalle kierrokselle.

  Minun kantani asiaan on se että kaikki elimet pitäisi käyttää elävien hyödyksi mitä voidaan ja loput pitää tuhkata ja levitellä uurnalehtoihin. Ihminen muuttuu ongelmajätteeksi kuoltuaan.

 2. Niko Lipsanen 5.1.2011 klo 11:04:

  Eihän kirkolla monopolia ole. Ateisteillahan on jo nyt oma hautausmaansa, kuten myös juutalaisilla ja tataareilla ym.

  Kirkolla on kuitenkin tietty erityisasema hautaustoimessa, jonka poistamista jotkut äänekkäästi vaativat. Ymmärrän sinänsä tämän vaatimuksen, mutta täytyisihän sen tarkoittaa myös kirkon erityisvelvollisuuksienkin poistamista. Palvelusetelimallin esitin ratkaisuna, jonka pitäisi tasapuolisena tyydyttää kaikkia osapuolia.

  En edusta tässä blogissa mitään kirkon kantaa. Kirkon lobbarit voivat olla asioista jotakin muuta mieltä, mutta ei minun siitä tarvitse välittää.

 3. juge 5.1.2011 klo 12:13:

  Hautaustoimilaki 2:3 §: “Evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien tai seurakuntayhtymien tulee ylläpitää yleisiä hautausmaita. Hautausmaa voi olla useamman seurakunnan tai seurakuntayhtymän yhteinen.”

  Hautaustoimilaki 3:7 §: “Ortodoksisen kirkkokunnan seurakunta, valtio, kunta tai kuntayhtymä voi ylläpitää hautausmaata.”

  Kukaan muu ei voi ylläpitää hautausmaata.

  Kirkko itse taisteli itselleen tuon 2:3 §:n mukaisen velvollisuuden jotta voisi perustella verotusta. Kirkolla on käytännön monopoli hautaamistoimessa.

  Minusta sen voi poistaa ihan hyvin, mutta kirkko vastustanee edelleen.

 4. Niko Lipsanen 5.1.2011 klo 15:46:

  Olisit nyt lukenut sitä vielä yhden pykälän pidemmälle. Samaisen lain kolmannen luvun 8 §:ssä sanotaan:

  Aluehallintovirasto voi myöntää rekisteröidylle uskonnolliselle yhdyskunnalle tai sen rekisteröidylle paikallisyhteisölle taikka muulle rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle luvan perustaa hautausmaa. Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että hakijalla on edellytykset ylläpitää hautausmaata asianmukaisesti ja että muut hautausmaan perustamiselle säädetyt edellytykset täyttyvät. Hautausmaata ei saa ylläpitää taloudellisen voiton tavoittelemiseksi.

  Ainakin Joensuussa näkyisi yksi yksityisesti ylläpidetty tunnustukseton hautausmaa jo olevankin.

  Muutkin saavat siis ylläpitää hautausmaita. Käytännössä evankelis-luterilaisella kirkolla on hautaustoimessa lähes monopoli. Tämä toki on suomalaisten tahtokin, koska useimmat tulevat oikein mielellään haudatuksi siunattuun maahan.

  Tässä blogiartikkelissa esitän, kuinka tilannetta voitaisiin korjata eri toimijoille tasapuolisemmaksi.

 5. juge 5.1.2011 klo 16:29:

  Tasapuoliseksi siis laittamalla kunta maksumieheksi??

  En oikein ymmärrä, nythän kaikki maksavat omakustannehinnan itse.

  Pitäisikö siis tämäkin asia siirtää jollakin palvelusetelillä kunnan piikkiin?

 6. Niko Lipsanen 5.1.2011 klo 18:02:

  Taisit lukea tuon kirjoitukseni yhtä huonosti kuin hautaustoimilainkin. Kirkko saa osuutensa yhteisöverosta yhteiskunnallisten tehtäviensä vuoksi, ja näistä keskeisin lienee hautaustoimen järjestäminen. Eli julkinen valta maksaa osan kustannuksista jo nykyisin. Maksut eivät siten ole mitään omakustannemaksuja.

  Ehdotin, että tuo yhteisövero-osuus siirrettäisiin kunnille, jotka sitten myöntäisivät palveluseteleitä, joilla maksut kohdistettaisiin niille tahoille, joiden hautauspalveluita kukin käyttää.

 7. juge 6.1.2011 klo 1:07:

  jos ne eivät ole omakustannehintoja silloin rikotaan hautaustoimilakia jota muutettiin juuri ko kohdin EU:n kilpailulainsäädännön vuoksi. Hautauksesta ihan lain mukaan pitää maksaa omakustannehinta jokaisen. Kuului kirkkoon tai ei, jokainen maksaa hautaustoimilain mukaisesti omakustannehinnan.

  Miksi ihmisten nyt maksama maksu muutettaisiin kuntien maksamaksi?

 8. Niko Lipsanen 6.1.2011 klo 3:37:

  Jos ne olisivat omakustannushintoja, niin mihin tuota yhteisövero-osuutta sitten tarvittaisiin?

  Miksi ihmisten nyt maksama maksu muutettaisiin kuntien maksamaksi?

  En minä siihen maksuun mitään muutosta esitäkään, vaan tuohon nykyisin yhteisöverojen kautta maksettavaan osuuteen hautaustoimen kustannuksista. Muotoilemastani otsikosta voi ehkä saada tuollaisen kuvan, mutta asian pitäisi tulla selväksi, jos lukee myös kirjoituksen sen alla.

 9. juge 6.1.2011 klo 6:47:

  hautaustoimilain mukaisesti itse hautaamisen pitää olla omakustannehintaista ja saman hintaista kaikille.

  En minäkään ymmärrä miksi kirkko saa osuuden yritysten veroista.

  Yhteisöveron muuten nappaa valtio ja jakelee siitä pieniä siivuja takaisin kunnille. Taitaa olla parinkymmenen prossan pinnassa nykyisin, loppu päätyy Kataiselle. Hetemäki on esittänyt, että koko potti menisi valtiolle. Ja varmaan kirkollekin:)

 10. Niko Lipsanen 6.1.2011 klo 12:14:

  Luet hautaustoimilakia kovin epätarkasti. Siellä ei sanota, että hautaamisen pitäisi olla omakustannehintaista. Sen sijaan laissa lukee (2. luku 6 §):

  Evankelis-luterilaisen kirkon seurakunta tai seurakuntayhtymä voi periä maksuja hautasijan luovuttamisesta, hautaamiseen liittyvistä palveluista ja haudan hoidosta. Maksut saavat olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruiset.