Lipsanen & Ruso

Biodiesel ja etanoli polttoaineina

Sen jokainen jo toivottavasti tietää, etteivät juominen ja ajaminen sovi yhteen. Mutta kannattaisiko viina sitten kaataa kurkun sijasta tankkiin? Etanolilla ajaminen kun on tehty melkein yhtä kalliiksi kuin kaataisi koskenkorvaa tankkiin – ainakin viime vuoteen asti. Nyt 20-kertaisesta dieselverosta on luovuttu, mutta erityisen houkuttelevaksi vaihtoehdoksi fossiiliautoilulle bioautoilua ei ole vieläkään tehty.

Kokoomuksen puheenjohtaja Jyrki Katainen on pariinkin otteeseen ottanut kantaa biopolttoaineiden puolesta. Uusimmassa, sanomalehti Ilkassa ja kokoomuksen kotisivuilla julkaistussa kolumnissa hän vaatii valtiolta toimia biopolttoaineiden käytön edistämiseksi:

Pääsyy haluttomuuteen tukea bioenergiaa liikenteessä on ollut raha. Laskelmat ovat olleet yksipuolisia. Ruotsin verohelpotuksia seuraamalla valtion verotulot pienenisivät arviolta 120 miljoonaa euroa. Missään ei ole silti laskettu, paljonko ilman laadun paraneminen ja puhtaampi ympäristö säästävät mm. hengityselinsairauksien, allergioiden ja infektioiden hoidosta syntyviä kustannuksia. On myös kysyttävä, mikä on puhtaan ympäristön hinta?

Toinen lainaus kolumnin lopusta:

Kauppa- ja teollisuusministeriö on vihdoin asettanut työryhmän miettimään keinoja liikenteen biopolttonesteiden lisäämiseksi. Odotan siltä rohkeita esityksiä. Muutos on väistämätön. Öljyä ei riitä loputtomiin ja liikenteen päästöjen vähentämisellä voisimme myös kattaa osan ilmastotalkoista. Suomen tulee olla edelläkävijä eikä mukautuja. Siten voimme kehittyä ympäristöteknologian vientimaiden kärkeen.

Katainen näkee biopolttoaineiden tuotannon myös mahdollisuutena maaseudulle. Maataloustuotanto on kuitenkin varsin energiatehotonta. Esimerkiksi useimmat vihannekset sisältävät vähemmän energiaa kuin mitä niiden kasvattamiseen on käytetty (lähde). Sama pätee valitettavasti myös biopolttoaineiden tuotantoon. Biodieselin tuotanto normaalissa maataloudessa vie enemmän energiaa kuin mitä valmis polttoaine sisältää.

Biopolttoaineista on kirjoittanut myös Antton Rönnholm (sd):

Taloussanomissa oli tänään [24.12.] hyvä kirjoitus biopolttoaineista. Maa – ja Elintarvikekeskuksen johtaja Winfried Schäfer kertoi alkoholin käytöstä polttoaineena; typistettynä stoori on, että etanolin tuottaminen kuluttaa enemmän fossiilista energiaa kuin sen käyttö autossa bensiinin sijaan säästää. “Termoynamiikan lakien mukaan on mahdotonta tuottaa etanolia biomassasta niin, että energiatase olisi positiivinen”.

Tarkennetaan kuitenkin sen verran, että tuohon Schäferin yhtälöön sisältyy myös kasvupaikalla saatu aurinkoenergia. Periaatteessa siis on mahdollista tuottaa biopolttoaineita niin, ettei fossiilista energiaa käytetä yli lopputuotoksen sisältämää energiamäärää. Nykymuotoinen maatalous ei siihen kuitenkaan kykene ja ainakaan siihen ei päästä Ruotsin mallilla, jossa suurin osa polttoetanolista tuodaan Brasiliasta. En sitten tiedä, voisiko ruokohelpi tai jokin muu varsinainen energiakasvi muuttaa kuviota ratkaisevasti – tietävämmät kommentoikoot. Ilmeisesti joitakin suunnitelmia on olemassa myös biopolttoaineen tuottamiseksi levistä.

Biopolttoaineita voitaisiin tuottaa myös maatalouden, teollisuuden ja yhdyskuntien biojätteestä. Myös kesantopelloilla viljeltynä energiakasvituotanto lienee energiatehokasta. Laajamittaista pelastusta kotimaiselle tukimaataloudelle biopolttoaineista lienee silti turha odottaa eikä sillä liiemmin saada yksityisautoilua ympäristötoiminnaksi. Kumpikaan niistä kun ei yksinkertaisesti ole kestävällä pohjalla.

Katainen on kuitenkin oikeassa siinä, että biopolttoaineilla on roolinsa niin öljyriippuvuudesta irrottautumisessa kuin ilmastonmuutoksen ehkäisyssäkin. Se kuitenkin edellyttää, että bioenergiaa kehitetään tavoitteellisesti nimenomaan ympäristönäkökulmasta eikä tehdä siitä yhtä ylimääräistä tukimuotoa, jolla lapioidaan rahaa maataloudelle. Vielä merkittävämpää kuitenkin on, että kehitetään uusiutuvia energiamuotoja laajemminkin, panostetaan energian säästämiseen ja muokataan yhdyskuntarakennetta niin, että autoriippuvaisuudesta päästään eroon.

Kataisen aiemmasta, energiapolitiikkaa laajemmin käsittelevästä kolumnista, olen kirjoittanut Ilmastopresidentti-kirjoituksen kommenteissa.

Keskustelu

Yksi kommentti tai paluuviite kirjoitukseen “Biodiesel ja etanoli polttoaineina”

  1. Lipsanen 28.1.2006 klo 18:09:

    Aiheeseen liittyy Nature-lehden artikkeli:

    https://www.nature.com/news/2006/060123/full/060123-13.html