Lipsanen & Ruso

Kulttuurien törmätessä

Pilakuvajupakka jatkuu ja vaarassa on tilanteen häikäilemätön politisointi. Toisena esimerkkinä kaupparatsujen on puolestaan tunnettava vientikohteittensa ajatustavat, muuten kauppa ei käy.

Kulttuureja on verrattu jäävuoriin: pinnan päällä näkyy vain pieni osa kokonaisuudesta. Jäävuorten törmätessä pinnan yläpuolella olevat huiput voivat olla kaukana toisistaan. Kulttuurien törmätessä ei aina ymmärretä, mikä on mennyt vikaan.

Törmäys ei katso syypäitä. Itse törmäysten näkökulmasta törmäykset ovat vain tapahtuneita tosiasioita. Autojen törmätessä itse törmäys ei ota kantaa liikennesääntöihin ja kulttuurien törmätessä itse kohtaaminen ei ota kantaa uskomusjärjestelmiin.

Törmäykset eivät tunne voittajia ja häviäjiä. Niiden seurauksena kuitenkin – ihmisten antaessa niille merkityksen – joko kaikki häviää tai kaikki voittaa jotakin. Näin on siksi, että ihminen toivoo säilyttävänsä kasvonsa.

Siksi kulttuurien törmätessä rähjäyksellä tai turhalla ylpeydellä ei voiteta mitään. Toisen huomioiminen ja kunnioitus ei merkitse omista periaatteista luopumista, vaan herkkyyttä toisen näkökulmalle. Lopputuloksena ei löydy välttämättä samanmielisyyttä, vaan yhteinen käsitys eroavaisuuksista.

Samalla löydetään ehkä jotain yhteistäkin, yhteneväisiä tavoitteita ja käsityksiä paremmasta tulevaisuudesta. Näin näköyhteys pinnan päällä säilyy, vaikka jäävuoret törmäisivät uudelleen.

Joskus jäävuoret hiukan sulavat jäätyäkseen joiltakin osin yhteen.

Kommentointitoiminto on pois käytöstä.