Lipsanen & Ruso

Ekoautoa ostamassa

Autoja
Pysäköityjä autoja Turun lentokentällä / Niko Lipsanen 22.5.2005

Helsingin Sanomat kirjoitti tradenomi Hannu Uotilan opinnäytetyöstä, jossa selvitettiin henkilöauton ostopäätökseen vaikuttavia tekijöitä:

Viime vuonna Stockmann Auton asiakkaista tehty tutkimus paljastaa, että naiset asettavat autoilleen aavistuksen enemmän vaatimuksia kuin miehet. He pitivät auton suorituskykyä selvästi tärkeämpänä valintakriteerinä kuin miehet.

Tämän kanssa oli sovussa se, että naiset eivät painottaneet polttoaineen kulutusta yhtä paljon kuin miehet. Kuluttaahan suorituskykyinen auto enemmän polttoainetta.

Ja jatkaa:

Toisaalta naiset painottivat miehiä selvästi enemmän ympäristöystävällisyyttä. Tästä syntyy ristiriitainen tilanne, koska yleensä on niin, että mitä suorituskykyisempi auto, sitä enemmän kuluu polttoainetta ja sitä saastuttavampi auto on.

Mies-nais-asetelma ei tässä mielestäni ole olennaisin, vaikka HS sitä painottaakin. Yksilöiden väliset erot ovat varmasti sukupuolten välisiä eroja suuremmat ja autonostajat eivät varmaankaan ole tilastollisesti edustava otos sen enempää naisista kuin miehistäkään. Olennaisempaa on ristiriita polttoaineen kulutuksen ja ympäristöystävällisyyden välillä. Ei tarvitse kovin kummoinen valopää olla tajutakseen niiden yhteyden. Kuinka se voi olla epäselvää?

Toinen hyvinkin merkitsevä tekijä on auton valmistus. Iso osa auton elinkaaren ympäristöhaitoista syntyy kuitenkin jo autoa valmistettaessa. Valmistuksen ympäristövaikutuksia on auton ostajan kuitenkin huomattavasti vaikeampi arvioida, kun tietoa ei ole helposti tarjolla.

Juuri valmistuksen merkitsevään osuuteen auton koko elinkaaressa liittyy se, ettei uuden auton ostaminen vanhan tilalle välttämättä tai edes kovin todennäköisesti ole mikään ekoteko. Kansallisesta näkökulmasta katsoen Suomen kasvihuonepäästöt toki vähenevät autokantaa uusimalla, autojen valmistusta kun ei Suomessa juurikaan harrasteta. Mutta ilmaston kannalta on sama missä päin maailmaa päästöt tuotetaan. Etenkään kakkosautoksi tai muuten vähäiseen käyttöön uutta autoa ei kannata ostaa. Parempi käyttää vanhat autot loppuun. Tai jos välttämättä haluaa ajaa uudella autolla, niin auton jakamiseen useiden käyttäjien kesken perustuva car-sharing on auton ostamista parempi vaihtoehto.

Ja koska edellä mainitun tutkimuksen perusteella autoiluun liittyvät ympäristöasiat pitää vääntää rautalangasta, jotta ne ymmärrettäisiin, niin lopetetaan itsestäänselvyyteen: kaikista paras ekoteko on jättää auto kokonaan hankkimatta ja käyttää julkista liikennettä tai kävellä ja pyöräillä.

Kommentointitoiminto on pois käytöstä.