Lipsanen & Ruso

Markkinatalous ja kapitalismi

Kapitalismi ymmärretään usein synonyymina markkinataloudelle tai laajemmin ymmärrettynä yhteiskuntajärjestelmälle, joka perustuu yksilönvapauteen (ks. esim. Bernsteinin julistus). Tästä voi johdonmukaisesti päätellä, että kapitalisti on henkilö, joka kannattaa markkinataloutta ja yksilönvapauksia. Mutta miksi kantasanana on pääomaan viittaava “capital”? Onko vapauden tärkein muoto vapaus kerätä pääomaa?

Kantasanan perusteella kapitalisti on henkilö, jolla on hallussaan pääomaa tai joka ainakin pyrkii keräämään sellaista joko itselleen tai edustamalleen taholle. Pääomien kartuttamisessa ei sinänsä ole mitään väärää, mutta se ei millään lailla edellytä vapaan markkinatalouden kannattamista. Jos markkinarajoitukset suojaavat omaa liiketoimintaa ulkopuoliselta kilpailulta, ei kapitalisti yleensä ole järin innokas ajamaan niiden purkamista. Ja useinhan tilanne on juuri näin. Muutaman korruptoituneen virkamiehen lahjominen saattaa olla paljon kustannustehokkaampi tapa vallata markkinat kuin vapaa kilpailu ja suurimmat voitot tehdäänkin usein varsin säännöstellyillä markkinoilla. Kiina on hyvä esimerkki nykytaloudesta, jossa kapitalistit pärjäävät, vaikka markkinat eivät erityisen vapaat olekaan.

Retorisesti kapitalismista puhuminen markkinatalouden merkityksessä antaa liian helpot aseet vastustajien käteen. Kapitalismin puolustaja ymmärretään suuryritysten toiminnan puolustajaksi riippumatta siitä, kuinka vapaata taloutta tai kuinka laajoja yksilönvapauksia yritykset kannattavat. Ja yleensähän kapitalistit (pääomien kerääjät) kannattavat vapauksia vain siinä määrin kuin näkevät sen olevan itselleen edullista.

Markkinataloudessakin asian ydin on vapaa vaihdanta eivätkä pääomat. Minulla on jotain, mitä sinä haluat ja päinvastoin, niinpä teemme kaupat. Toki tuo “jotain” on pääomaa, mutta olennaisinta ei ole sen kartuttaminen vaan vaihtaminen. Pääomien kerääminen toki mahdollistaa liiketoiminnan laajentamisen ja tehostamisen ja on siten olennanainen osa markkinoita, mutta nähdäkseni ei kuitenkaan sen ydin.

En siis voi sanoa, että kannattaisin kapitalismia, vaikka toki siinä mielessä kuin se tarkoittaa markkinatalousjärjestelmän tukemista sitä pääosin kannatankin. Vapaat markkinat eivät kuitenkaan seuraa pääomien keräämisestä. Kannatan liberalismia tarkentaen, että näen taloudelliset vapaudet olennaisena osana henkilökohtaisia vapauksia.

Yksilönvapauden puolustajien kannattaisi laajemminkin luopua kapitalismin käyttämisestä vapausaatteen synonyymina. Se herättää mielleyhtymiä, jotka eivät liity vapauteen, ja syy ei ole ihmisten huonossa ymmärtämiskyvyssä vaan harhaanjohtavassa käsitteessä.

Keskustelu

Yhteensä 10 kommenttia ja/tai paluuviitettä kirjoitukseen “Markkinatalous ja kapitalismi”

 1. e.e.maa 24.8.2006 klo 13:18:

  Kiitos ajatuksia herättäneestä kirjoituksesta, Niko. Mielestäni siinä menevät kuitenkin hieman puurot ja vellit sekaisin.

  Kuten noissa linkittämissäsi Wikipedian artikkeleissa sanotaan, kapitalismi on tuotantotapa ja markkinatalous on talousjärjestelmä. Näiden kahden vertailu on siksi vaikeata.

  Kirjoitat, että markkinataloudessa asian ydin on vaihdanta eivätkä pääomat. Aikaisemmin mainitset, että kapitalisti taas pyrkii keräämään pääomaa.

  Minä katsoisin asiaa toisesta näkökulmasta. Mielestäni kapitalisti on henkilö, joka uskoo yksityiseen omistukseen, eli vapauteen sijoittaa pääomaa (“capital”) haluamaansa kohteeseen. Käytännössä siis tuotantovälineisiin, tavaroihin, työvoimaan jne. Kapitalisti haluaa sijoitukselleen tuoton, mutta se ei tee hänestä “pääoman kerääjää”, hän on pääoman sijoittaja.

  Loppujen lopuksi kapitalisti on siis “vain” tuotteiden ja palvelujen tuottaja sekä vaihtaja. Vaihdanta taas tapahtuu luontevasti markkinataloudessa.

  Vapaata markkinataloutta ei voi olla ilman kapitalismia. Kapitalismia voi toki olla myös ilman vapaita markkinoita, kuten Kiinan esimerkissä mainitsetkin.

 2. mr_Zombie 24.8.2006 klo 14:57:

  Mikäli kapitalismista puhutaan markkinataloutena, niin silloin kapitalistilla voidaan ihan hyvin tarkoittaa kapitalismin kannattajaa.

  Yleisessä kielenkäytössä varsinkin kapitalismi on kieltämättä aika hämärä termi joskus, mutta minusta sitä voi käyttää ihan hyvin vapaan markkinatalouden synonyymina. Etenkin Yhdysvalloissa monissa yhteyksissä “capitalism” tarkoittaa nimenomaan vapaata markkinataloutta. Toisaalta taas marxilaisille kapitalismi tarkoittaa jotain ihan muuta. Siksi ainoa keino lienee tarkentaa asiayhteydestä riippuen, millaista kapitalismin määritelmää kulloinkin käyttää.

  Toisaalta kuitenkin vapaa markkinatalous on melko selkeästi määritelty termi, joten sitä kannattanee käyttää ainakin suomalaisessa poliittisessa keskustelussa, ettei joudu hukkaamaan aikaa asioiden määrittelyyn tyhmille vasemmistolaisille.

  Kapitalismista toisaalta kannattaa puhua esimerkiksi silloin, kun kyseessä on objektivismi. Rand määritteli sen verran tarkasti mitä tarkoitti kapitalismilla filosofiassaan, jolloin sekaantumisen vaaraa ei luonnollisestikaan pitäisi olla.

 3. Niko Lipsanen 29.8.2006 klo 13:00:

  Vastaan vasta nyt, koska olin muutaman päivän itäisessä naapurissamme, joka myös käy esimerkiksi maasta, jossa kapitalismi toimii vaikka markkinat eivät erityisen vapaat olekaan.

  e.e.maalle: Wikipedian markkinatalousartikkelissa sanotaan myös, että “[u]sein kapitalismi rinnastetaan suoraan markkinatalouteen”. Tähän käsittääkseni varsin yleiseen käsitykseen kirjoituksessani viittasin. Sinänsä tietysti pitää paikkansa, kuten sanot, että kapitalisti on ensisijaisesti pääoman sijoittaja eikä kerääjä, mutta ei se muuta sitä. että pääoma pitää kerätä ennen kuin sen voi sijoittaa (oli kyseessä sitten oma tai vieras pääoma).

  Vapaata markkinataloutta ei voi olla ilman kapitalismia. Kapitalismia voi toki olla myös ilman vapaita markkinoita, kuten Kiinan esimerkissä mainitsetkin.

  Ja juuri siksi olennaisempaa onkin puolustaa vapaita markkinoita eikä kapitalismia.

  mr_Zombielle: “Kapitalismista” voitaneen puhua vapaan markkinatalouden merkityksessä silloin, kun asiayhteydestä riittävän hyvin selviää, mitä sillä tarkoitetaan. Samoin siitä voitaneen puhua randilaisessa merkityksessä silloin, kun puhutaan Randin filosofiasta (en tunne Randia, enkä tiedä kuinka hän kapitalismin määrittelee).

  Yleisessä kielenkäytössä kapitalismista puhuminen on kuitenkin harhaanjohtavaa. Marxilaisilla on kapitalismimääritelmäänsä oikeus siinä missä muillakin. Ongelma on vähän samantapainen kuin “feminismin” käsitteessä, jota sitäkin välillä yritetään määritellä kantasana unohtaen. Pääomien kerääminen ja sijoittaminen ei edellytä vapaita markkinoita, joten “pääomasta” johdettua käsitettä on harhaanjohtavaa käyttää vapaiden markkinoiden puolustamiseen.

 4. e.e.maa 29.8.2006 klo 15:11:

  Ymmärränkö siis oikein, ettet kannata kapitalismia sen erittäin suppeassa ja väärin tulkitussa merkityksessä?

  Itse en kannata myöskään erotiikkaa, jos sillä tarkoitetaan lapsipornoa. (Hahhh… näen jo kuinka Pertti Peruspervo googlettaa lapsiporno-sanaa ja pettyy suuresti päädyttyään Lipsasen ja Ruson pariin).

  Jos kapitalismi kuitenkin ymmärretään laajemmin ja oikeammin, niin siitä tulee erottamaton osa _vapaata_ markkinataloutta. Vapaan markkinatalouden kannattaja kannattaa siis automaattisesti myös kapitalismia.

  Kapitalismi-sanan huonosta kaiusta ei päästä eroon vaikenemalla, vaan käyttämällä sitä oikein.

 5. Niko Lipsanen 30.8.2006 klo 23:11:

  Ymmärränkö siis oikein, ettet kannata kapitalismia sen erittäin suppeassa ja väärin tulkitussa merkityksessä?

  Riippuu miten tulkitaan. Kapitalisti tarkoittaa käsittääkseni pääomasijoittajaa, eikä mielestäni ole virheellistä tulkita kapitalismi siksi, mitä kapitalistit tekevät. Ja en tietenkään tue kapitalistien toimintaa millään avoimella valtakirjalla.

  En kuitenkaan voi sanoa, että vastustaisinkaan kapitalismia, koska kuten sanottua, se tulee käytännössä markkinatalouden mukana. Tosin kapitalismin edellyttämät rakenteet rahoituslaitoksineen yms. saivat alkunsa keskiajalla, mutta markkinatalous on nähdäkseni ollut käytännössä mahdollista jo ennen niitä, kunhan vaihdanta on ollut vapaata. Eli markkinatalous ei periaatteessa edellytä kapitalismia.

  Eli markkinatalous ei seuraa kapitalismista eikä kapitalismi markkinataloudesta. Siksi jos kannattaa vapaita markkinoita, kannattaa markkinataloutta. Ja vapailla markkinoilla saa toimia kapitalistisin keinoin. Ei siinä oikeastaan ole kyse siitä, kannattaako kapitalismia sinänsä vai ei.

  Kapitalismi-sanan huonosta kaiusta ei päästä eroon vaikenemalla, vaan käyttämällä sitä oikein.

  Mutta kenellä on auktoriteetti määritellä kapitalismi “oikein”? Ongelma on itse käsitteessä, ei sen väärinymmärtämisessä. Mielestäni on täysin oikein määritellä kapitalismi pääomasijoittajien voitontavoitteluna, jossa sinänsä ei mielestäni ole mitään väärää, mutta jonka keinot eivät ole useinkaan sen enempää kannatettavia kuin vapaiden markkinoiden pelisääntöjen mukaisia.

  Hyvä tapa purkaa käsitettä on aloittaa “kapitalismin” sijaan “kapitalistista”. Onko kapitalisti henkilö, joka kannattaa vapaita markkinoita, vai pääomasijoittaja, joka on tarvittaessa valmis hyödyntämään julkisen vallan harjoittamaa protektionismia, jos siitä on hyötyä hänen omille liiketoimilleen? Minulle tulee ennemmin mieleen jälkimmäinen. Siksi minusta on nurinkurista, jos vapaat markkinat jollain tavoin määritellään kapitalismin osaksi.

 6. Mikko Ellilä 1.9.2006 klo 22:20:

  http://mikkoellila.thinkertothinker.com/?p=14

  Virheellinen meemi nro 6: “Oikeistolaisuutta/vasemmistolaisuutta on se, mitä oikeisto/vasemmisto tekee”
  Idioottimaisuuksien sarjassamme on tällä kertaa vuorossa se kuvitelma, että poliittisten ideologioiden sisältö voidaan määritellä niiden kannattajiksi julistautuvien ihmisten mielipiteiden perusteella.

  Yksinkertaisimmin tämä ajatus voidaan ilmaista muodossa “oikeistolaisuutta/ vasemmistolaisuutta/ sosialismia/ konservatismia/ liberalismia/ anarkismia on se, mitä oikeisto/ vasemmisto/ sosialistit/ konservatiivit/ liberaalit/ anarkistit tekevät”.

  Jos Eteläranta vaatii valtiolta tukiaisia suuryrityksille, vasemmistolaisten mielestä tämä on kapitalismia. Kun sitten libertaristit – tai ylipäätään ketkä tahansa luku- ja kirjoitustaitoiset ihmiset – väittävät vastaan viittamalla kapitalismin sanakirjamääritelmään (yksityiseen omistusoikeuteen ja vapaaseen markkinatalouteen perustuva systeemi), vasemmistolaiset vastaavat heittämällä “väitätkö, että Heikki Tavela a.k.a. kauppaneuvos Paukku ei ole kapitalisti”-tyylistä settiä.

  Tämä on juuri sitä edellämainittua kehäpäätelmälogiikkaa.

  “Roope Ankka on kapitalisti, joten kapitalismi on yhtä kuin Roope Ankan mielipiteet. Jos Roope Ankka vaatii valtiolta tukiaisia, silloin tukiaiset kuuluvat kapitalismiin.”

 7. Niko Lipsanen 2.9.2006 klo 1:46:

  Ellilälle: Mitä sitten mielestäsi tarkoittaa “kapitalisti”?

  Ja kun kerran asian ydin on yksityinen omistusoikeus ja vapaa markkinatalous, niin miksi ihmeessä kantasanaksi on otettu pääomaa tarkoittava sana? Eikö käsitettä voisi muodostaa johdonmukaisemmin?

 8. ruso 2.9.2006 klo 12:50:

  Niko: “Ja kun kerran asian ydin on yksityinen omistusoikeus ja vapaa markkinatalous, niin miksi ihmeessä kantasanaksi on otettu pääomaa tarkoittava sana?”

  Entä jos kantasanaksi katsotaankin kapita eli pää (joka väljästi =yksityinen)?

 9. Mikko Ellilä 4.9.2006 klo 22:22:

  “Mitä sitten mielestäsi tarkoittaa “kapitalisti”? Ja kun kerran asian ydin on yksityinen omistusoikeus ja vapaa markkinatalous, niin miksi ihmeessä kantasanaksi on otettu pääomaa tarkoittava sana?”

  ‘Kapitalisti’ tarkoittaa ensisijaisesti pääomanomistajaa ja toissijaisesti kapitalistisen järjestelmän kannattajaa. Tämä sekundaarinen merkitys on suunnilleen yhtä vanha kuin primaarinenkin eikä se siis ole mikään Ayn Randin keksimä läppä. Punikit käyttävät ilmaisuja “kapitalistinen poliitikko” (esim. Margaret Thatcher), “kapitalistinen propagandisti” (esim. Johan Norberg), “kapitalistinen tiedemies” (esim. Milton Friedman) jne.

  ‘Pääoma’ tarkoittaa omaisuutta ja kapitalismi on juurikin yksityiseen *omistus*oikeuteen perustuva järjestelmä. En näe tässä mitään etymologista ristiriitaa.

 10. Sosialisti 20.11.2010 klo 16:35:

  Kapitalismi tai markkinatalous, ihan sama. Ainoa kestävä ratkaisu on sosialismi.