Lipsanen & Ruso

P-lakipropleemeja

EU:n perustuslakihanke on ollut jäissä Ranskan ja Hollannin kansanäänestysten tuloksena. Asia on jälleen hivuttautumassa pöydälle ja tuumaustauko on julistettu päättyneeksi. Viestikapula on nyt Saksalla. Siltä odotetaan esitystä, kuinka edetä.

Ranskalaisten ja hollantilaisten kielteiset kannat on huomioitava. Toisaalta 18 maan myönteistä suhtautumistakaan ei voida ohittaa. Ei ihme, että porukka on hämillään.

Samalla saadaan mitä erilaisimpia ehdotuksia parannuksiksi. Ja niinpä puolalaiset ovat jälleen propagoimassa Jumalaa esipuheeseen. Suomalaiset eivät taida innostua, vaikka omakaan perustuslakitontti ei ole vailla viittausta ev.lut-kirkkoon:

“76 § Kirkkolaki

Kirkkolaissa säädetään evankelis-luterilaisen kirkon järjestysmuodosta ja hallinnosta.

Kirkkolain säätämisjärjestyksestä ja kirkkolakia koskevasta aloiteoikeudesta on voimassa, mitä niistä mainitussa laissa erikseen säädetään.”

Kuulostaa viattomalta, mutta on nähdäkseni samassa perustuslaissa taatun uskonnonvapauden hengen vastainen.

Suomen perustuslaista kinattaessa väännetään kättä presidentin valtaoikeuksista. Remonttiin ne sietääkin laittaa, mutta samalla voidaan siivota muutakin.

Kommentointitoiminto on pois käytöstä.