Lipsanen & Ruso

Kaupungin vastuu markkinoista

Palataanpa vielä ulkoistamiseen. Vaikka Karjaalla onkin mennyt hyvin, niin Helsingissä ollaan toisilla linjoilla. Helsingin Sanomat kertoo, että kaupunki aikoo vähentää sosiaalipalvelujen ostoa yksityiseltä sektorilta ja panostaa sen sijaan omaan tuotantoon.

Helsingin sosiaalijohtaja Paavo Voutilainen valittaa markkinoiden kehittymättömyyttä. Se voikin usein olla ongelma aloilla, joilla julkisen sektorin omalla toiminnalla on vahva rooli. Kilpailutilanne kun on kovin epäsuhtainen, jos toinen rahoittaa toimintansa verovaroin ja toinen kerää tulonsa markkinoilta. Siksi julkisen sektorin verovaroin rahoittamilla aloilla valtiolla ja kunnilla on iso vastuu siitä, etteivät ne vääristä markkinoita toimillaan.

Tyhjänpuhujat kertovat meille, että yritykset elävät lyhytjänteisessä kvartaalitaloudessa. Tosiasiassa yrittäminen on pitkäjänteistä toimintaa, jossa sijoitusten kannattavuutta arvioidaan pitkällä perspektiivillä. Jos markkinat ovat vakaat ja ennustettavat, uusien yrittäjien on helpompi tulla mukaan ja kilpailu pitää voittomarginaalit pieninä. Epävakailla markkinoilla riskit lähteä kisaan ovat suurempia ja yritykset joutuvat kompensoimaan riskiä suuremmilla voittomarginaaleilla.

Sosiaalipalvelut rahoitetaan pääasiassa verovaroin ja niiden suurimpia ostajia ovat kunnat ja kaupungit. Julkisen sektorin oma toiminta on siksi ratkaisevassa asemassa siinä, millainen markkinatilanne alalla on. Jos halutaan, että sosiaalipalvelujen tuottamisessa on tervettä kilpailua, on julkisen sektorin omalla toiminnallaan pyrittävä vakaisiin markkinoihin.

Helsingin kaupungin olisikin siksi tehtävä pitkän ajan strategia, jossa määrätietoisesti, mutta riittävän rauhallista tahtia, nostetaan ostopalvelujen osuutta. Sen, mitä sosiaalipalveluja kaupunki milloinkin haluaa ostaa, on oltava yritysten ennakoitavissa. Vain sillä tavalla julkisen sektorin dominoimalle sosiaalisektorille saadaan riittävää vakautta ja sitä kautta aitoa kilpailua, mikä pitkällä tähtäimellä on kaikkien etu.

Keskustelu

Yhteensä 2 kommenttia ja/tai paluuviitettä kirjoitukseen “Kaupungin vastuu markkinoista”

 1. Niko Lipsanen 22.5.2007 klo 18:06:

  Verkkouutisissa kerrotaan:

  Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi (kesk.) kannustaa kuntia hyödyntämään nykyistä enemmän yksityisen ja kolmannen sektorin palveluja. Tämä lisäisi kuntien tehokkuutta.

  Kiviniemen mielestä “kuntien ja kaupunkien pitäisi myös itse kehittää omaa osaamistaan ostajina.”

  Eipä tähän voi kai sanoa kuin, että samaa mieltä olen minäkin.

 2. kiertolainen 22.5.2007 klo 18:07:

  Kiertolainen eksyy taas Lipsasen ja Ruson virtuaalikuppilaan. Lämmin henki, hämyinen valo ja sängellistä juttuseuraa. Aiheet toistavat itseään ja maailmasta ei tunnu löytyvän viisaampaa puhujaa sinä hetkenä. Suoraan kuin eeppisestä tarinasta – Lipsasen ja Ruson blogissa vietettyä aikaa, jota tullaan kaiholla muistelemaan sen jälkeen kun maailma seuraavan kerran muuttuu.

  Tyhjänpuhujia siis riittää puoli maailman kirjaa tuossa tapauksessa. Moni menestyvä suuryritys on siirtynyt pois kvartaaliraporttien julkistamisesta juuri koska se painaa yrityksiä keskittymään liian suboptimaaliseen toimintaan ja suunnitteluun. Mutta kaikki kunnia näille tyhjänpuhujille – teot laskevat. Tikitalk oli tyhjää parhaimmillaan mutta tulosta syntyi.

  …ja tyhjyyteen häviää.