Lipsanen & Ruso

Ehdotukseni yliopistolaiksi

Yliopistolakia ollaan rustaamassa uusiksi. Nykyinen onkin erikoinen. Ensin 2§:ssä todetaan ”Yliopistoilla on itsehallinto” ja sitten jatketaan kymmenillä pykälillä siitä, kuinka yliopistoa tulee hallinnoida.

Yliopistolaista saa helposti ristiriidattoman. Voidaan poistaa 2§.

Yliopistojen autonomian ihanteeseen ja yliopistouudistuksen itsenäisyyspyrkimykseen paremmin sopiva vaihtoehto on laatia kolmen kohdan yliopistolaki, jossa kerrotaan lain soveltamisala, todetaan tarkoitettujen yliopistojen itsehallinto ja säädetään yliopistojen tehtävä. Loput nykyisistä lainkohdista jätetään pois.

Yliopistojen tehtävänanto on helppo: tieteenharjoittaminen. Tämä pitää käsitteellisesti sisällään opetuksen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen (nykyisessä laissa erikseen mainittuina), mikäli julkisuusperiaatteen katsotaan määrittävän tieteenharjoittamista.

Täten ehdotukseni yliopistolaiksi on seuraava:

1§ Soveltamisala
-luettelo valtion yliopistoiksi tunnustamista instituutioista

2§ Itsehallinto
-Yliopistoilla on itsehallinto.

3§ Tehtävä
-Yliopistojen tehtävä on tieteenharjoittaminen.

Kirjoitus muokattu alkuperäisestä Yliopisto–lehdessä (10/2005) julkaistusta mielipidekirjoituksestani.

Kommentointitoiminto on pois käytöstä.