Lipsanen & Ruso

Listavaalit

Helsingin Sanomien verkkoversiossa on uutinen, jossa kerrotaan eri puolueiden ehdokasasettelusta liittyen tuleviin eurovaaleihin. Yksi kohta jutusta pistää erityisesti silmään:

Lisäksi kokoomus haluaa listalleen europarlamentaarikko Ari Vatasen, jonka ehdokkuus Ranskassa näyttää olevan ohdakkeinen. Entisen presidentin Jacques Chiracin suosikki ei ole nykyisen presidentin Nicolas Sarkozyn lempipoliitikkoja, joten häntä uhkaa juuttuminen listavaalien huonoille paikoille.

Vatanen siis pääsi edellisissä vaaleissa europarlamenttiin, koska oli silloisen presidentin suosiossa. Koska hän ei ole nykyisen presidentin suosiossa, häntä uhkaa putoaminen.

Mutta eikö demokratiassa pitäisi olla kyse siitä, onko ehdokas äänestäjien suosiossa? Missään vaiheessa kukaan ei ilmeisestikään ole tullut kysyneeksi ranskalaisilta äänestäjiltä, haluavatko he Vatasen edustajakseen vai eivätkö.

Tuo on kuitenkin listavaalien todellisuutta. Ei siis oikeastaan ihme, että nimenomaan poliittisen kentän vasemmalta laidalta aina silloin tällöin ehdotetaan listavaaleja otettavaksi käyttöön myös Suomessa. Vasemmistohan ylipäänsä on sitä mieltä, että ihmiset ovat varsin huonoja päättämään erilaisista asioista itse, ja siksi poliitikkojen ja virkamiesten pitää heitä holhota. On tietysti vain luonnollista, että tuota ajattelua laajennetaan koskemaan myös vaaleja.

Onhan se kieltämättä kovin vaarallista, että kansa pääsee itse valitsemaan keitä ehdokkaita äänestää. Siinähän on aina se vaara, etteivät ne puoluetoimiston suosikit pääsekään läpi.

Keskustelu

Yhteensä 9 kommenttia ja/tai paluuviitettä kirjoitukseen “Listavaalit”

 1. ruso 31.7.2008 klo 10:42:

  listavaalit on demokratian kannalta aivan perverssi systeemi… Välillä suomalaismepit saavat osakseen sääliäkin, kun joutuvat ihan taistelemaan paikoistaan.

  Listavaaleissa ei ylläreille ole sijaa. Varmin tapa myös latistaa se viimeinenkin äänestysinto.

  Mitä Vataseen tulee… aivan fantastinen hahmo parlamentissa. Mies jonka kaikki tuntevat… siis aivan kaikki…

 2. Esa Suominen 1.8.2008 klo 1:54:

  Niin. Listavaali on käytössä mm. sellaisissa diktatuureissa kuin kaikki muut pohjoismaat, ja tietyin variaatioin oikeastaan missä tahansa muussa maassa kuin Suomessa.

 3. ruso 1.8.2008 klo 8:52:

  se, että systeemi on yleisessä käytössä, ei tee systeemistä yhtään toivottavampaa…

 4. Esa Suominen 2.8.2008 klo 9:02:

  Ei sinällään tietenkään. Mutta olisi hyvä huomata, että pohjoismaissa myös äänestysprosentti, jonka puolesta Ruso perustellusti huolehtii, on korkeampi listavaalia soveltavissa maissa. Jos tämä nykyinen järjestelmä on noin hyvä kuin haluatte esittää, niin missä sitten vika, ettei mikään kiinnosta tai etteivät ihmiset koe voivansa vaikuttaa tässä nykyisessä, teidän mukaanne muutoksia kaipaamattomassa ja täysin valmiissa järjestelmässä?

  Tottakai listavaalissa on ongelmia. Mutta on etujakin. Keskustelu kohdistuu asioihin. Henkilökeskeisessä, kuten suomalainen, vaalijärjestelmässä ongelma on ennen muuta se, että äänestäjille valehdellaan jatkuvasti. Kukaan ei juurikaan nosta esiin, virallisia äänitorvia lukuunottamatta, puolueen yhteisiä tavoitteita, koska valituksi tulemisen kannalta järkevää on nimenomaan erottua muista oman listan ihmisistä. Tämä myös lisää alttiutta turvautua varainhankinnassa kyseenalaisiin keinoihin.

  Tämähän ei olisi ongelma, ellei yhteisillä tavoitteilla olisi merkitystä esimerkiksi eduskuntavaaleissa siinä vaiheessa kun hallitusohjelmia aletaan tehdä. Niihinhän, politiikan sisällön kannalta keskeisiin dokumentteihin, äänestäjillä on suomalaisessa järjestelmässä melkoisen vaikea vaikuttaa. Ja tottakai listavaalejakin on erilaisia. Ja luonnollisesti puolueiden olisi järkevää asettaa yleisesti suosittuja tai houkuttelevia ehdokkaita listojensa kärkeen politiikan ammattilaisten seuraksi.

  Summa summarum, minusta viimeistään vaalirahasekoilun myötä tulisi ymmärtää ja hyväksyä, ettei maailma ole edes Suomessa täysin valmis.

 5. Niko Lipsanen 2.8.2008 klo 20:32:

  On kyllä niin demaria väittää, että asiakysymyksiä on vain puolueilla eikä yksittäisillä ehdokkailla. Puolueet eivät ole monoliittejä, ei edes SDP. On vain hyvä, että ihmiset voivat antaa äänensä paitsi puolueelle niin myös kertoa, minkälaista linjaa he haluavat puolueen sisällä kannattaa.

  Suomen vaalijärjestelmä on ihan kohtuullisen hyvä kompromissi listan ja ehdokkaan välillä. Äänihän ei kuitenkaan mene pelkästään ehdokkaalle, vaan myös listalle.

  Ja ei maailma tosiaankaan ole valmis, eikä sen mukana Suomikaan.

 6. Timo Riitamaa 5.8.2008 klo 17:32:

  “Vasemmistohan ylipäänsä on sitä mieltä, että ihmiset ovat varsin huonoja päättämään erilaisista asioista itse (…)”

  Minusta tällaiseen on vakaata taipumusta kaikilla eliiteillä, aivan mielletystä vasemmistolaisuudesta tai oikeistolaisuudesta riippumatta.

 7. Niko Lipsanen 8.8.2008 klo 9:12:

  Taipumusta päättää toisten asioista on myös konservatiivisella oikeistolla, se on totta. Tämä korostuu ehkä nimenomaan moraalikysymyksissä, joissa jotkut haluaisivat aikaansaada valtionmoraalin, jotta yksilöiden ei tarvitsisi tehdä moraalisia päätöksiä itse. Mutta tätäkin esiintyy myös vasemmiston puolella.

  Kuitenkin nimenomaan vasemmistolaiseen ajatusmaailmaan kuuluu se, että mahdollisimman paljon erilaisia tehtäviä pyritään siirtämään valtion tai kuntien hoidettaviksi, jotta julkinen valta voisi holhota kansalaisia. Tätä ei kovinkaan laajamittaisesti esiinny oikeistossa.

 8. Esa Suominen 8.8.2008 klo 15:22:

  Voisi myös olla sitä mieltä, että vasemmiston esimerkiksi hoivassa suosimat universaalit julkiset ratkaisut ovat vähemmän holhoavia kuin oikeiston suosimat partikulaariset sosiaaliturvajärjestelmät. Ja että on oikeudenmukaista, että kaikille taataan mahdollisuus hoivaan. En juurikaan tunne vasemmistolaisia, jotka haluavat päättää julkisten organisaatioiden kautta ihmisten elämästä. Sellaisia oikeistolaisia tunnen kylläkin useita. Julkisen sektorin kautta pyritään vasemmistossa, oikeiston harrastaman kontrollin sijasta, tosiasiallisten yksilönvapauksien luomiseen. Mutta tämä lienee sen tason periaatekysymys, että siitä on ainakin Lipsasen, joka harrastaa lähellä yllä olevan tasoisia heittoja, kanssa täysin turha keskustella.

 9. Niko Lipsanen 12.8.2008 klo 20:14:

  Heittojen tasolle nuo tuntuvat jäävän Suomisenkin nostot.

  Vasemmistossa halutaan, että kaikki langat ovat julkisen sektorin tiukassa kontrollissa. Yksityisiä toimijoita siedetään joillakin aloilla, mutta esimerkiksi yksityiskouluihin suhtautuminen on aika nuivaa, puhumattakaan siitä, että nämä koulut voisivat ottaa joitakin vapauksia opetussuunnitelmien suhteen. Kyllä se merkittävästi kaventaa ihmisten valinnan mahdollisuuksia ja ainoastaan vasemmistoretorisin keinoin voidaan väittää, etteikö se olisi holhoavaa. Vasemmiston universalismi tarkoittaa sitä, että kaikille tarjotaan yhtä ja samaa ilman, että yksilöllä itsellään on sen sisältöön mahdollista vaikuttaa.