Lipsanen & Ruso

Toimihenkilöunioni ja naisen palkka

Menin Toimihenkilöunionin (TU) sivuille lukeakseni heidän viime viikolla puhuttaneen selvityksensä miesten ja naisten välisistä palkkaeroista. Aiheesta oli kuitenkin saatavilla vain tiedote, jossa kerrotaan tutkimuksen olevan yhä kesken.

Sukupuolten väliset palkkaerot eivät ole selvityksen ainoa teema, mutta julkisuudessa se on ollut eniten esillä. Toimihenkilönaisten ja -miesten välisissä palkoissa todettiin olevan 10 prosentin ero, jota ei tutkimuksessa kyetty selvittämään.

Mediassa tästä on seurannut lähinnä se, että naisen euro on jouduttu päivittämään 90 senttiin, kuten esimerkiksi Helsingin sanomien pääkirjoituksessa tehdään. Hesarikin kertoo, ettei tutkimus osoita syrjintää, mutta “palkkatasa-arvon saavuttamiseksi” kuitenkin vaaditaan “tahtoa niin työnantajilta, työntekijöiltä kuin lainsäätäjiltäkin”.

Mutta miksi? Jos syrjintää ei ole osoitettu, niin onko kyseessä tasa-arvoasia?

Yleinen olettamus palkkatutkimuksien suhteen tuntuu olevan, että se, mitä ei erikseen muista syistä johtuviksi osoiteta, on syrjintää. Mitä huonommin tutkimuksen tekee, sitä hurjemmat luvut saa. Syrjintä ei jostain syystä vaikuta olevan sellainen asia, mikä pitäisi erikseen osoittaa.

TU:n tiedotteessa tutkija Petri Palmu vetää mutkat suoriksi:

Tulosten tilastollisessa analyysissa jäljelle jääneen sukupuolten välisen palkkaeron selitys supistuu asioihin, jotka eivät enää ole edellä mainittujen tekijöiden vaikutuksia. Tämä tarkoittaa, että yrityksissä samoista töistä maksetaan toimihenkilönaisille yhä satoja euroja vähemmän kuin miehille ilman työn tekemiseen liittyvää perustetta.

Sitä, ettei palkkaero johdu työn tekemiseen liittyvästä perusteesta, tutkimus ei selvästikään osoita. Tutkimus kun ei ylipäänsä osoita, mistä ero johtuu.

Joitakin arvailuja Palmu silti esittää. Erot saattavat johtua esimerkiksi perhevapaiden aiheuttamista urakatkoksista sekä naisten esittämistä vaatimattomista palkkatoivomuksista. Näissä ei kuitenkaan ole kyse naisiin kohdistuvasta syrjinnästä, jollei osoiteta, että miehen palkka ei samalla tavalla toimimalla vastaavasti putoaisi.

Työnantaja saattaa myös pitää naistyöntekijää mahdollisten perhevapaiden takia riskinä, mikä saattaa vaikuttaa myös palkkaukseen. Tätäkään ei tutkimuksessa selvitetty, mutta se on todennäköisesti varsin todellinen ja aidosti syrjivä tekijä. Syy on tietysti se, että uhka on työnantajan näkökulmasta todellinen. Olen kuitenkin jo aiemmin esittänyt ongelmaan ratkaisun.

Toimihenkilöunionin motiivi julkaista tiedotteita keskeneräisistä tutkimustuloksista keskellä uutisköyhää kesää on tietysti päivänselvä. Ammattiyhdistysliikkeen etu on tuottaa sellaista tausta-aineistoa, joka antaa aihetta epäillä työnantajien kohtelevan työntekijöitä epäreilusti. Kesällä uutiskynnyksen ylittyminen on taattu.

Kun tutkimus ei ole valmis, ei tarvitse julkaista kuin pelkkä tiedote. Niinpä uteliaat eivät pääse tarkastelemaan tutkimusasetelmaa ja käytettyjä menetelmiä. Ja sitten kun tutkimus joskus loppuvuodesta valmistuu, niin kritiikki on jo myöhässä. Suurin julkisuus on silloin jo mennyt, eikä ketään kiinnosta tutkimuksen mahdolliset heikkoudet.

Ammattiyhdistystoiminta on edunvalvontaa, ja liittojen harjoittama tutkimustoiminta palvelee sitä. Tämä tapaus on siitä varsin konkreettinen esimerkki.

Keskustelu

Yhteensä 2 kommenttia ja/tai paluuviitettä kirjoitukseen “Toimihenkilöunioni ja naisen palkka”

  1. Pauli Sumanen 13.6.2010 klo 9:52:

    Niin. Mätäkuun juttuhan se sitten oli. Lopullista tutkimusta ei koskaan päästetty julkisuuteen. Saattaa olla, että TU:n jäsenet pääsevät lukemaan sen “salatuilla sivuilla”, joihin tarvitaan salasana. Pyysin saada tutkimuksen sähkpostiini, mutta minulle ei vastattu.

    Kyseessä oli kyselytutkimus jäsenille sähköpostin kautta ja noissahan virhemarginaalit ovat suuria, itse asiassa virhemarginaalia ei tavallisesti edes voida arvioida. Kyselytutkimuksella voidaan melko luotettavasti tutkia ennakkoluuloja, asenteita ja mielipiteitä. Faktojen keräämiseen ne ovat kovin, kovin epäluotettavia.

  2. Paluuviite: www.blogispotti.fi (22.7.2009 12:32)