Lipsanen & Ruso

Kuka maksaa komplikaatiot?

Potilas oli yrittänyt päästä laihdutusleikkaukseen julkiseen sairaalaan. Meilahden sairaalassa oli tutkittu ja katsottu, että leikkaus ei tälle sovellu. Niinpä potilas meni yksityissairaala Pulssiin, jossa leikkaus toteutettiin. Leikkaus aiheutti komplikaatioita, jotka vaativat leikkaus- ja tehohoitoa. Näistä aiheutui julkiselle terveydenhoidolle 300 tuhannen euron kustannukset (HS 26.10.09).

Kysymys kuuluukin, kenelle laskun pitäisi mennä? Lähtökohtaisesti palvelun myyjän pitäisi tietysti vastata toimenpiteen seurauksista. Jos komplikaatiot ovat seurausta yksityissairaalan tekemästä virheestä, niin lasku kuuluu tietysti heidän maksettavakseen.

Pulssin toimitusjohtaja Juha Heino kertoo HS:n uutisessa, että heillä noudatetaan laihdutusleikkauksiin pääsyssä samoja kriteerejä kuin julkisellakin puolella. Onko siis kyse siitä, että potilas on antanut omasta terveydentilastaan väärää tietoa yksityissairaalalle?

Ainakaan potilas ei ollut kertonut HUSin sairaalasta saamastaan kielteisestä päätöksestä. En tiedä, kysyttiinkö sitä. Hän on luultavasti myös tiennyt, mihin kieltävä päätös on perustunut. Jos hän on pyrkinyt salaamaan näitä asiaan olennaisesti vaikuttavia tietoja tai suoranaisesti valehdellut terveydentilastaan, niin silloin lasku kuuluu osoittaa hänelle itselleen.

Syytä voi tietysti olla molemmissakin: potilas on peitellyt tietoja ja mahdollisesti valehdellut, sairaala ei ehkä ole tehnyt tarpeellisia tutkimuksia tai on tehnyt leikkauksen niiden tuloksista huolimatta. Tämän yksittäistapauksen syitä emme tiedä, mutta periaatteen pitäisi olla selvä: sotkun kustannusten pitäisi langeta sen aiheuttajille.

Kannatan palvelujen yksityistä tuottamista, mutta siihen liittyy myös palveluntarjoajan vastuu tuotteistaan. Se on itse asiassa yksi keskeisistä yksityistä sektoria tukevista argumenteista. Julkinen sektorihan voi tuottaa minkälaista kuraa tahansa, kun kaikki kaatuu lopulta veronmaksajien käsiin. Mitään kannustinta tuottaa tuottaa kunnollisia palveluja ei ole.

Jos myös yksityisille yrityksille annetaan sama mahdollisuus maksattaa virheensä veronmaksajilla, niin kannustin katoaa. Ei yksityisellä sektorilla ole mitään maagista kykyä toimia paremmin kuin julkisella, sillä vain on siihen paremmat kannustimet.

Kommentointitoiminto on pois käytöstä.