Lipsanen & Ruso

Yhdisteltäisiinkö ministeriöitä?

Keskustan varapuheenjohtaja Antti Rantakangas on sitä mieltä, että ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön voisi yhdistää uudeksi luonnonvarainministeriöksi (HS 2.12.09). Ehdotus on saanut kovasti vastustusta. Etenkin vihreät ovat sitä mieltä, että ympäristöministeriö on säilytettävä omana yksikkönään.

Periaatteessa olen sitä mieltä, että ministeriöitä joutaisi yhdistellä. Siitä en kuitenkaan ole varma, onko juuri Rantakankaan ehdottama luonnonvarainministeriö erityisen hyvä idea. Ympäristöasiat ovat paljon muutakin kuin luonnonvaroja.

Mutta kun nyt keskustassakin kerran ollaan sitä mieltä, että maa- ja metsätalousministeriö on omana erillisenä yksikkönään turha, niin yhdistetään se työ- ja elinkeinoministeriöön. Tätä ehtikin jo esittämään ainakin kansanedustaja Jouko Skinnari (sd).

Ei ympäristöministeriönkään olemassaolo silti saa mikään itsestäänselvyys olla. Ympäristöasioista kuitenkin vain pieni osa kuuluu ympäristöministeriön nykyiseen hallinnonalaan. Niitä liittyy tietysti myös maa- ja metsätalouteen, mutta se ei silti välttämättä ole luontevin ministeriö.

Ympäristöministeriöön kuuluu myös rakennetun ympäristön osasto. Sen merkitys ympäristöasioissa on varmasti enemmän kasvamaan kuin supistumaan päin. Rakennettuun ympäristöön liittyy kuitenkin keskeisesti myös liikenne, joka on eriytetty omaan ministeriöönsä yhdessä viestintäasioiden kanssa.

Olisiko siinä luonteva yhdistymissuunta? Yhdistämällä ympäristöministeriö ja liikenne- ja viestintäministeriö saataisiin aikaan ympäristö- ja yhdyskuntaministeriö, jossa olisi hyvät edellytykset tarkastella yhdyskunta- ja aluerakenteen kehittämistä kokonaisvaltaisesti ja ympäristönäkökulmat huomioiden.

Keskustelu

Yhteensä 5 kommenttia ja/tai paluuviitettä kirjoitukseen “Yhdisteltäisiinkö ministeriöitä?”

 1. ruso 3.12.2009 klo 9:12:

  Teoriassahan ministeriöjaoilla ei pitäisi olla merkitystä, kun kaikki ovat osa valtio-konsernia…

 2. Jööti 3.12.2009 klo 17:45:

  Samalla tempauksella sisäministeriön voisi myös lakkauttaa ja siirtää vastuut Helsingin ja Vantaan sosiaalivirastoille ja poliisilaitoksille. Käytännössä pääosin näiden kahden kunnan sisällä toimivien viranomaisten toimintaan liittyviä asioita tuo Sisäisen turvallisuuden, rakkauden ja maailman ykseyden ministeeriö käsittelee.

  Muuten: mihin tarvitaan enää Lissabonin sopimuksen aikana Suomen omaa ulkoministeriötä? Ei mihinkään! Lakkautuslistalle, kiitos.

 3. Asko 28.12.2009 klo 10:52:

  Turhaa hommaa.

  Ministeriöitä yhdistetään vain siksi, että niitä voitaisiin perustaa lisää ja ne saisivat entistäkin enemmän resursseja. Nykyjärjestelmän vallitessa on turhaa pyristellä vastaan.

 4. Niko Lipsanen 15.2.2010 klo 3:09:

  Jan Vapaavuoren ajatus ilmasto- ja energiaministeriöstä ei ole myöskään hassumpi. Ja vilahtaapa Vapaavuoren ehdotuksessakin vastaava ajatuskulku kuin tässä merkinnässäni:

  Vielä pitemmälle päästäisiin, jos – Ranskan mallia mukaillen – liikenne- ja viestintäministeriö pilkottaisiin: liikenneasiat siirrettäisiin ilmasto- ja energiaministeriöön ja viestintä-asiat työ- ja elinkeinoministeriöön, jonne ne luontevasti jo nyt kuuluisivat.

  Edellisten kommentoijien kanssa olen kovasti eri mieltä. Iso osa julkisen sektorin tehottomuutta liittyy toimintojen huonoon järjestelyyn. Siksi sillä, että pohditaan eri osatoimijoiden sektorijakoja, on todellakin merkitystä.

 5. Niko Lipsanen 30.5.2010 klo 19:05:

  Soininvaarakin ehdottaa maatalousasioiden siirtämistä työ- ja elinkeinoministeriöön muiden elinkeinojen joukkoon.