Lipsanen & Ruso

Kokoomuksen puoluekokousaloitteet

Kokoomuksen puoluekokous hyväksyi joukon aloitteita. En ollut itse paikalla, joten en tiedä aivan kaikkien kiinnostavien aloitteiden kohtaloa, mutta osa päätöksistä on noussut julkisuuteen.

Kannatan varsin liberaalia yhteiskuntajärjestystä, jossa valtio puuttuu mahdollisimman vähän ihmisten elämään. Tästä näkökulmasta julkisuudessa olleet puoluekokouksen päätökset olivat iso harppaus eteenpäin. Kommentoin joitakin niistä lyhyesti.

Pakkoruotsi pois kouluista. Tämä oli erittäin hyvä päätös. Liberaalissa yhteiskunnassa valtio ei päätä, mitä kieliä kouluissa pitää opiskella. En näe suurena ongelmana sitä, että kieliä ylipäänsä pitää opiskella, mutta sen kylläkin, että valtiovalta katsoo aiheelliseksi valita ne kielet oppilaiden ja vanhempien puolesta.

Tätä päätöstä varjostaa kuitenkin puheenjohtaja Jyrki Kataisen ilmoitus, että hän kieltäytyy viemästä eteenpäin päätöstä. Jyrkin pisteet ropisivat tästä lausahduksesta kovasti. Puoluekokous on kuitenkin puolueen ylin päättävä elin, eikä sovi puheenjohtajalle vain yksioikoisesti ilmoittaa, ettei tehdyillä päätöksillä ole merkitystä.

Sukupuolineutraali avioliittolaki. Myös tämä on hyvä aloite. Ei ole valtion asia määrätä, saavatko miehet ja naiset mennä naimisiin vain toistensa kanssa vai myös keskenään.

Puoluehallituksen aloitevastauksessa on kuitenkin tärkeä lisähuomio: tarkoitus ei ole puuttua kirkkojen ja uskonnollisten yhdyskuntien sisäisiin asioihin kirkollisia tms. toimituksia koskien.

Oma kantani on, että koska kirkollisella siunauksella ei ole minkäänlaisia maallisia seuraamuksia – naimisiin pääsee ilman sitäkin – niin maallisia seikkoja ei tule ottaa huomioon kirkkojen päättäessä omista kannoistaan. Jos esimerkiksi evankelisluterilainen kirkko joskus päättää siunata samaa sukupuolta olevien avioliittoja, niin perusteluiden on oltava teologiset.

Eroon tunnustuksellisesta uskonnonopetuksesta. Tämä on siitä outo aloite, että uskonnonopetus on jo nykyisinkin tunnuksetonta. Oppilaat on kuitenkin jaettu uskontonsa pohjalta omiin ryhmiin, ja kaikki saavat oman uskontonsa opetusta (ja uskonnottomille elämänkatsomustietoa). Aloitetekstissä kuitenkin selvennetään, että kyse on yleiseen uskontotieto-oppiaineeseen siirtymisestä.

Tähän aloitteeseen kantani ei ole yhtä selkeä kuin aiemmin mainittuihin. Oman uskonnon opetuksen korvaaminen yhteisellä uskontotiedolla kuulostaa jotakuinkin samalta, kuin jos äidinkielen tunnit korvattaisiin yleisellä kielitieteellä. Jos koulussa tarjotaan oppilaille perustietämys omasta äidinkielestä, niin miksei sitten omasta uskonnostakin?

Käytännön seikat kuitenkin puoltavat aloitetta. Kun uskontokenttä muuttuu hajanaisemmaksi, niin opetuksen tarjoaminen käy hankalammaksi. Monen eri uskonnon opettaminen hankaloittaa opetuksen järjestämistä ja lisää kustannuksia, eikä pätevien opettajienkaan saaminen ole aina helppoa. Toisaalta samat ongelmat liittyvät myös äidinkielen opetukseen.

Äidinkielen osalta ratkaisu voisi ehkä olla, että lyödään peli poikki, ja määritellään ne kielet, joita Suomessa on jo vanhastaan puhuttu. Jos maahantulijat haluavat pitää kiinni omista äidinkielistään, niin niiden opetus jääköön sitten heidän omalle vastuulleen. Ehkä uskonnon kohdalla voisi harkita vastaavaa ratkaisua. Ei ole tarkoituksenmukaista evätä oman uskonnon opetusta kantaväestöltä vain sen takia, ettei sitä pystytä järkevästi tarjoamaan kaikille.

En silti täysin tyrmää ajatusta uskontotiedostokaan. Jos oppisisällössä painotetaan riittävästi niitä uskontoja, joita tässä maassa perinteisesti on harjoitettu, niin onhan se hyvää yhteiskuntatietoutta toisuskoisillekin. Ja vastaavasti, on luterilaisten ja ortodoksienkin hyvä tietää jotakin myös muista uskonnoista (tosin maailmanuskontojen opetushan kuuluu opetussuunnitelmaan jo nykyisin).

Mitä jäi puuttumaan? Kokoomus käänsi kurssiaan entistä arvoliberaalimpaan suuntaan. Se on kuitenkin vain liberalismin toinen puoli. Vähintään yhtä tärkeää olisi ottaa vahvasti kantaa myös talousliberalismin puolesta. Nämä eivät edes ole mitenkään erillisiä asioita. Vapaa markkinatalous on yksilönvapauksien paras turva. Se ei kuitenkaan nyt tehdyissä päätöksissä näy.

Kokoomus astui kohti vapautta vain vasemmalla jalallaan. Jotta liberaalimpi yhteiskunta tosiasiallisesti toteutuisi, olisi myös oikea jalka saatava mukaan.

Keskustelu

Yhteensä 5 kommenttia ja/tai paluuviitettä kirjoitukseen “Kokoomuksen puoluekokousaloitteet”

 1. Tea 14.6.2010 klo 13:20:

  En ole koskaan ymmärtänyt, että miksi kouluissa pitäisi opettaa uskontoa missään muodossa. Kulttuuria, traditioita ja etiikkaa olisi kai ihan hyvä opettaa, mutta niitäkään ei kai tarvitse opettaa minkään uskonnollisen viitekehyksen sisältä.

  Uskontojen opetus saisi olla uskonnollisten yhteisöjen omalla vastuulla, eikä minun mielestäni kenenkään tarvitsisi vaivata päätään muiden uskonnoilla tai varsinkaan rahoittaa toisten uskontojen opetusta.

 2. Niko Lipsanen 14.6.2010 klo 14:11:

  Uskonnot ovat siitä merkittävä asia, että niistä on jokaisen syytä tietää ja jokaisen ainakin jollakin tavalla ymmärtää, mistä niissä on kyse. Siksi vähintäänkin jokin uskontotietotyyppinen ratkaisu on perusteltu.

  Useimmilla meistä kuitenkin on uskonto, ja useimmat saavat sen kotoa siinä missä äidinkielensäkin. Jos katsotaan tarpeelliseksi opettaa lapsille näiden omaa äidinkieltä, niin miksei sitten omaa uskontoakin?

  Jopa Ranskassa, jossa kirkko ja valtio ovat jo pitkään olleet tiukasti erillään eikä kouluissa opeteta uskontoa, on uskonnonopetuksen merkitys sinänsä ymmärretty: koulujen lukujärjestyksiin on jätetty keskiviikkoiltapäiviksi vapaata aikaa, jotta kirkot ja muut uskonnolliset yhteisöt voivat järjestää silloin uskonnonopetusta (se, kuinka hyvin tuo käytännössä toimii, on sitten eri asia).

  Ja on minusta syytä tietää muistakin uskonnoista kuin omastaan, mutta omansa tunteminen on perusta siihen siinä missä oman äidinkielensä tunteminen on perusta vieraiden kielten oppimiselle.

 3. Mikko Ellilä 14.6.2010 klo 14:57:

  Kokoomuksen puheenjohtaja Jyrki Katainen siis kannattaa pakkoruotsin säilyttämistä vastoin juuri pidetyn puoluekokouksen eksplisiittistä päätöstä.

  Miten Kokoomuksen puheenjohtaja voi vastustaa Kokoomuksen puoluekokouksen päätöstä?

  Kaiken kukkuraksi Katainen valehtelee siitä, mitä puoluekokous on päättänyt.

  Puoluekokous käski puolueen toimia siten, että toisen kotimaisen kielen pakollisuus poistetaan. Katainen valehtelee, että tämä EI tarkoita pakkoruotsin poistamista:

  “Hyväksytyksi tullut Riihimäen Kansallisten Kokoomusnuorten aloite velvoittaa kokoomuksen puoluehallituksen, ministeriryhmän ja eduskuntaryhmän toimimaan niin, että kaksi pakollista kieltä voisi itse valita, ja toisen kotimaisen pakollisuus poistetaan.

  Katainen aiheutti tiedotustilaisuudessa hämmennystä tulkitsemalla niin, että kyse on vain valinnaisuuden lisäämisestä, ei pakkoruotsin poistamisesta.”

  Katainen siis valehtelee.

 4. Niko Lipsanen 14.6.2010 klo 15:06:

  Olen samaa mieltä siitä, että Katainen on väärässä. Kirjoitin aiheesta juuri uuden blogimerkinnän: Rautalankaa Kataiselle pakkoruotsista.

 5. ruso 14.6.2010 klo 19:01:

  Askel uskontotietoon oikea.