Lipsanen & Ruso

Vuosiarkisto: 2011

Kartat, Yle ja julkinen palvelu

Maanmittauslaitos olisi halunnut maastotietokannasta tuotettujen aineistojen, siis lähinnä karttojen, avaamista maksuttomaan käyttöön (tiedote 3.11.11). Avaaminen edistäisi julkisin varoin tuotettujen tietojen saatavuutta niin yksittäisten kansalaisten kuin yritysten ja järjestöjenkin käyttöön. Ajatus oli maanmainio, ja ilmeisesti jokin hallitusohjelmaan kirjattu lause julkisten tietovarantojen muuttamisesta pääosin maksuttomiksi olisi tätä tukenut. Valtiovarainministeriön budjettiosastolle maksuttomuus ei kuitenkaan käy (MPC 12.12.11). Valtiovarainministeriön […]

Parempi tapa kerätä ylevero

Yleisradio on nyt sitten tarkoitus alkaa rahoittaa verovaroin. Näinhän tilanne on käytännössä ollut tähänkin asti. Nyt vain siirrytään televisiovastaanottimen omistamiseen kohdennetusta pisteverosta tuloverotukseen. Jostain syystä veroa ei kuitenkaan voinut siirtää suoraan normaalin tuloverotuksen piiriin, vaan sille piti luoda oma veronkatomekanisminsa ja progressionsa. Miksi ihmeessä? Miksi rakentaa lisää turhaa byrokratiaa, kun tuloveron keräämiseen on jo olemassa […]

AIHEPIIRIT

YLLÄPITO